Sparekassen Danmark dybt lokalt forankret

Af Flemming Jansen

Med mere end 1200 medarbejdere og 55 afdelinger fordelt i Jylland og i København er Sparekassen Danmark det ottendestørste pengeinstitut på det finansielle marked. Sparekassen Danmark er et resultat af en fusion mellem Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank, som blev en realitet 1. september sidste år. – Der er tale om en fusion mellem to pengeinstitutter, som begge struttede af sundhed, og nu er de mange gode kræfter forenet i Sparekassen Danmark med masser af robusthed og muskler til at klare dagens og morgendagens krav og udfordringer til et moderne og kundevenligt pengeinstitut. Formålet er ikke at blive store – det er i hvert fald ikke et mål i sig selv. Meningen bag fusionen er kort og godt nu og i fremtiden at være klædt på til at leve op til  de krav, som et pengeinstitut i dag skal leve op til.

Tradition og fornyelse går op i en højere enhed
Det kræver den robusthed og de muskler, som de to i forvejen sunde pengeinstitutter kunne byde ind med. Vigtigt for Sparekassen Danmark, der har rødder i tidligere tiders mind-re lokale pengeinstitutter – således går for eksempelvis Sparekassen Vendsyssels historie tilbage til 1871 – er netop den dybe lokale forankring. Den kan Sparekassen Danmark derfor tilbyde sideløbende med, at man har gearet sig til nutidens og fremtidens voksende krav. Det er vigtigt at være der, hvor kunden har brug for os, lyder det fra Sparekassen Danmark. Derfor har man også valgt at dele aktiviteterne op i 12 regioner, hvoraf en af dem er Region Jammerbugt. Her som i de andre lokale regioner lægges der stor vægt på, at der bygges videre på de solide, gamle lokale dyder, men kombineret med en åbenhed over for nye tiltag tilpasset et moderne pengesamfund. – Som kunde i Sparekassen Danmark får du derfor et produkt, hvor tradition og fornyelse går op i en højere enhed.

Sparekassen Danmark:
”Vi vil være der, når du har brug for det!”
Det er ensbetydende med en målsætning om at levere et optimalt serviceniveau til alle kategorier af kunder – unge og ældre, private og erhverv. Derfor er det også vigtigt for Sparekassen Danmark at understrege, at selv om kassefunktionen ligesom i andre pengeinstitutter er lukket, så er medarbejderne  til rådighed for at servicere kunderne, ligesom der holdes åbent hver dag fra kl. 10 til kl. 16. Der kan naturligvis også træffes aftaler uden for de normale åbningstider. Som sagt: Sparekassens Danmark og dens medarbejdere siger: Vi vil være der, når du har brug for os! Som Danmarks største garantsparekasse med 75.000 garanter og 300.000 kunder ved man alt om, at det er ikke det, der tæller som kunde. Her er du kunde i en lokal afdeling med en personlige rådgiver, der altid er til rådighed, når du har brug for det. At få god rådgivning og hurtige og præcise svar er vigtigt for kunden. Det er man meget bevidste om i Sparekassen Danmark. – og store, javel, men først og fremmest dybt lokalt forankrede!

Penge tilbage til lokalsamfundet
Som en garantsparekasse har Sparekassen Danmark ingen aktionærer, der skal udbetales udbytte til. Sparekassen er selvejende, og garanterne stiller garantkapital til rådighed for sparekassen. Til gengæld vælger garanterne sparekassens øverste organ, repræsentantskabet, og er dermed med til at bestemme, hvilken retning sparekassen skal bevæge sig i. Sparekassen bestræber sig naturligvis på at give en god forrentning af garantkapitalen. Dette kommer også en række fonde, som er garanter i sparekassen, til gode. Ambitionen er, at fondene tilsammen skal uddele op til kr. 100 mio. årligt til almene, velgørende og udviklende initiativer i de lokalområder, hvor sparekassen har afdelinger, kunder og garanter. Det er gode penge tilbage til lokalsamfundet. Til gavn for udvikling og vækst i videste forstand.

Værdier tæller – før, nu og i fremtiden
En vigtig del af Sparekassen Danmarks DNA er således at være tæt på kunderne, at være en aktiv del af lokalområderne og udviklingen af dem, at have korte og hurtige beslutningsveje samt sidst – men så sandelig ikke mindst – at være et pengeinstitut, der giver noget tilbage til fællesskabet. Det er værdier, der vil noget, og det er værdier, der tæller før, nu og i fremtiden. Når tradition og fornyelse går hånd i hånd, sker der noget godt for den enkelte og for lokalsamfundet og samfundet i det hele taget. – Velkommen i Sparekassen Danmark – her er der åbent hus hver dag!

You may also like

Comments are closed.

More in Drømme