I sommer tiltrådte Rikke M. Madsen som direktør i Sparekassen Danmarks afdeling i Pandrup. Den lokale forankring og det mangeårige kendskab til kunderne er nøgleord for Rikke, der selv er lokal til fingerspidserne.

Ingen kan være i tvivl om de værdier, der præger Sparekassen Danmark. Så snart man træder ind i lokalerne på Bredgade i Pandrup, kan man se de store plancher med ordene: Ambitiøs – Sund fornuft – Tillid.

På en anden planche står der: ”Vi vil gøre en forskel for vores kunder, hinanden og vores lokalsamfund”.

Rikke M. Maden tager hjerteligt imod, og efter ganske kort tids samtale er man ikke i tvivl om, at de samme ord passer perfekt på den nye afdelingsdirektør.

46-årige Rikke er født og opvokset i Moseby og efter nogle år i Aalborg, hvor hun uddannede sig til finansøkonom, har hun de seneste 23 år boet i Pandrup med sin mand, Peter, der er i IT-branchen. De to døtre, Sasha og Freja på 22 og 21 er flyttet hjemmefra og bor og arbejder begge i Aalborg, ligesom deres forældre i sin tid gjorde.

Efter at have uddannet sig til finansøkonom, der dengang var en forholdsvis ny uddannelse, blev Rikke i 2003 ansat i Alm. Brand, hvor hun delte sin arbejdstid ligeligt mellem forsikringsdelen og bankdelen. Men opgaverne, der havde med bankdelen at gøre, trak mere og mere i hende, så i 2006 blev hun ansat i Danske Bank i Pandrup, hvor hun som privatrådgiver fandt sin rette hylde.

I 2008 valgte hun at skifte til Jyske Banks daværende afdeling i Pandrup. Da den lukkede, flyttede Rikke, efter en kort tid i Løkken afdeling, med til afdelingen i Brønderslev, hvor hun ved siden af opgaverne som privatrådgiver også fik interesse for de forskellige IT-systemer, som pengeinstitutterne arbejder med. Det førte til, at hun blev både superbruger og IT-ansvarlig.

Da en tidligere kollega i 2016 anbefalede hende at søge til den daværende Sparekassen Vendsyssel i Pandrup, var det både muligheden for at vende tilbage til lokalsamfundet og den gode kultur i sparekassen, som trak i hende, og i 2017 blev hun udnævnt til souschef i afdelingen.

– Jeg havde ikke lagt skjul på til ansættelsessamtalen, at jeg havde ambitioner i retning af et lederjob. Jeg kan lide at tage ansvar og vise vejen frem, og samtidig vil jeg gerne have indflydelse på beslutningsprocesserne, forklarer Rikke.

Vigtige værdier og en positiv kultur

Men hun er ikke kun ambitiøs på egne vegne. Hun kan også skrive under på sparekassens kerneværdi om at være ambitiøs i forhold til at gøre en forskel. Det gælder både i kundernes liv og i det lokalsamfund, som sparekassen er en del af – og i jobbet som afdelingsdirektør har Rikke så udvidet det til også at understøtte en kultur, der gør det godt og trygt at gå på arbejde for sparekassens medarbejdere.

Flere af dem har kunnet fejre både 25 og 30 års jubilæum i afdelingen, en enkelt endda 40 år, hvilket vidner om en god arbejdsplads og en positiv kultur. Det er netop den, Rikke selv blev tiltrukket af, da hun i sin tid begyndte i sparekassen, og som hun nu arbejder meget dedikeret på at videreføre. Som afdelingsdirektør har Rikke selv sit skrivebord midt i det åbne kontorlandskab, hvor både medarbejdere og kunder har frit udsyn til hinanden. Før sad hun lidt mere tilbagetrukket, men det passer hende fint at være lige der, hvor hun kan have fingeren på pulsen.

Selvom fritiden er blevet mere sparsom efter at Rikke tiltrådte stillingen som afdelingsdirektør, er hun også aktiv udenfor sparekassen, blandt andet i Brugsforeningen i byen og som formand for den lokale biograf, Pandrup Kino, der drives som en forening, båret af frivilliges indsats. I det hele taget er hun en ildsjæl, der er drevet af et dybt engagement, både på arbejdspladsen og i sit lokalsamfund. En indstilling, der passer perfekt til Sparekassen Danmarks værdier om at skabe trivsel og liv i lokalområdet, styrke udviklingen i det lokale erhvervsliv og finansiere lokale drømme.

Sparekassen er derfor en aktiv medspiller, f.eks.når det handler om at hjælpe det lokale foreningsliv godt på vej i en tid med stadig flere krav til det frivillge arbejde.

Gør livet lettere for lokale ildsjæle

Som noget helt nyt har Sparekassen Danmark udvidet sin service til de lokale foreninger ved at invitere dem indenfor til en aften, hvor de bliver præsenteret for et nyudviklet program, der kan gøre foreningernes dokumentation og kontakt til pengeinstituttet meget mere simpelt. Det har været prøvet med succes i Brovst og forventes afholdt i Pandrup i foråret 2024. Unioo hedder programmet, der blandt mange andre funktioner kan gøre kontingentopkrævningen automatisk og i det hele taget lette foreningerne for en del adminstrativt bøvl. Det gælder f.eks. reglen om, at alle bestyrelsesmedlemmer skal afgive personfølsomme oplysninger som f.eks.kørekort eller pas til foreningens pengeinstitut. Noget, der typisk foregår ved, at formanden eller et andet bestyrelsesmedlem indsamler og sender alle disse oplysninger til sparekassen. Med Unioo kan foreningen nu vælge, at alle bestyrelsesmedlemmer får tilsendt en mail direkte, så de selv kan uploade deres private oplysninger direkte til sparekassen. En kæmpefordel for de i forvejen mange travle ildsjæle, der er med til at holde de lokale samfund i gang. Og noget, som for Rikke føles som en helt naturlig udmøntning af de værdier, Sparekassen Danmark og hun selv står for.

Et andet område, hvor sparekassen også er en aktiv medspiller i det lokale liv, er ved at støtte det lokale forenings- og sportsliv mere direkte, bl.a. via sponsorater og fondsmidler, der deles ud lokalt og dermed kommer både foreningslivet, erhvervslivet og de lokale borgere til gode.

Sætter hjertet før kronerne

Og så skal vi ikke glemme den sunde fornuft, der gennemsyrer det hele. For Sparekassen Danmarks vedkommende kommer det til udtryk ved, at kunderne er lokale, og at beslutningerne træffes lokalt. Helt ned til den enkelte rådgiver giver det mulighed for at læne sig op ad det ofte mangeårige kendskab, de har til kunderne, og det betyder, at der er velvilje til at sætte hjertet før kronerne – også i situationer, der måske ville få andre pengeinstitutter til at smække kassen i.

Det kan handle om mange ting, lige fra det unge par, der står foran deres første huskøb, til et lån til en erhvervsdrivende, der måske er inde i en svær periode. Igen er det den lokale forankring og det indgående kendskab til den enkelte kunde, der er afgørende for at rådgiveren kan følge sin mavefornemmelse – og sin sunde fornuft – mere end at hælde til firkantede regler.

Måske er det den tilgang til tingene, der får mange kunder til at beholde deres engagement i Sparekassen Danmark, også hvis de måske flytter væk fra området, nogle måske endda bare for en periode. For ligesom Rikke selv  i sin tid flyttede ”hjem” til Pandrup efter nogle år i Aalborg, er mange af Sparekassen Danmarks kunder også trofaste mod deres hjemstavn og lokalområde. Det samme gælder mange unge, der flytter væk for at studere og senere vender hjem igen – og også i den situation er det jo bare en ekstra fordel at have et pengeinstitut, der kender dig og forstår, hvor du befinder dig i livet.

 

You may also like

Comments are closed.

More in Bolig